Habarlar

 • Blue Flame Colorant

  Gök alaw reňkleýji

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, agaçdaky alaw adatça sary bolýar we adaty reňke degişlidir, ýalyn sary ýa-da birneme gyzyl, adamlar adaty bolşy ýaly ýakyp başlaýarlar. Adamlar bu reňklere öwrenişen ýaly, aýratyn ýa-da ýatdan çykmajak täsir galdyrmaýar o ...
  Koprak oka
 • Cake Candle Fireworks

  Tort şem feýerwerk

  Tort şem feýerwerkine el bilen ýasalan feýerwerk hem diýilýär. Ulanylanda, tortuň içine salynýarlar (ýa-da eliňize goýulýar) we kümüş feýerwerk atmak üçin açyk ot bilen ýakylýar. Adaty tort feýerwerkleriniň uzynlygy 10 sm, 12 sm, 15 sm, 25 sm we 30 sm. .Anmak wagty üýtgeýär ...
  Koprak oka