Takmynan
Biz

Wei Sheng New Material Technology Co., Ltd Pekiniň golaýyndaky Hebei welaýatynyň Hengşui şäherinde 2019-njy ýylda döredildi. Esasan jadyly reňkli alaw poroşokyny eksport edýäris, ony öndürmek üçin öz zawodymyz bar. Jadyly reňkli ýangyn poroşokyny öndüriji we eksport ediji we jadyly reňkli ýangyn biznesi we gözleg we önümçiligi birleşdirmek üçin feýerwerk işi bilen meşgullanýarys.

about us

Biziňki
Haryt

Jadyly reňkli alaw tozy näme? Köp adam bu önüm bilen tanyş däl. Täze zat, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa. Bonfire Party, Camfire Party, ýapyk maşgala oturylyşygy we plýa beach oturylyşygy üçin ulanylýar. . Islendik agaç odyna reňk alawyny goşmak üçin ulanylýar, bize ajaýyp reňkli ot getirip biler, size başga ajaýyp displeý berip biler!

about us

Iň yssy
Ot ýakýan oturylyşyk

Wei Sheng New Material Technology Co., Ltd. Pekiniň golaýyndaky Hebei welaýatynyň Hengşui şäherinde 2019-njy ýylda döredildi. Biz hünärmen we ygtybarly eksportçy. Esasan jadyly reňkli alaw poroşokyny we ony öndürmek üçin eksport edýäris.

 • Technology

  Tehnologiýa

  Önümleriň hilini dowam etdirýäris we ähli görnüşleriň öndürilmegine ygrarly önümçilik proseslerine berk gözegçilik edýäris.
 • Advantages

  Üstünlikleri

  Önümlerimizde ýokary hilli we karz bar, bize köp sanly şahamçalary we distribýutorlary gurup bileris.
 • Service

  Hyzmat

  Satuwdan öň bolsun ýa-da satuwdan soň bolsun, önümlerimizi has çalt habar bermek we ulanmak üçin size iň gowy hyzmat bereris.