Ot ojagy

Gysga düşündiriş:

Agramy: her gap üçin 25 gram
Ulanylyşy: Diňe açylmadyk haltany oda taşlaň we öndürilen janly reňklere haýran galarsyňyz. Içgysgynç sary we mämişi ody tans alaw älemgoşaryna öwürmek üçin ajaýyp gök öwüsýän gök öwüsýän gök öwüsýän gök öwüsýän gök öwüsýär
Gaplamak: 25/10, 50/10
Gaplamak barada jikme-jiklikler: Bir gutuda 25 paket ýa-da gutyda 50 gap, bir kartonda 10 guty.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Campfire powder  (1)
Campfire powder  (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler