Ameangyn çalşyjy poroşok

Gysga düşündiriş:

Agramy: her paket üçin 25 gram ýa-da 31 gram
Ulanylyşy: Reňkli alawlaryň ajaýyp görnüşinden lezzet almak üçin açylmadyk haltany oda taşlaň!
Gaplamak: 25/10, 50/10 ýa-da müşderi
Gaplamak maglumatlary: Içki gutuda 25 paket ýa-da 50 gap
Bir kartonda 10 guty.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 Flame changer powder
 Flame changer powder
 Flame changer powder

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler