Jadyly alaw reňkleýji

Gysga düşündiriş:

Agramy: her paket üçin 20 gram
Ulanylyşy: Agaç ýanýan otlar üçin reňkli alawlar döredýär
Içerde ýa-da açyk howada ulanyň: Ot ýakylýan otlar, ot ýakýanlar, ýapyk ojaklar, howly ojaklary we odun ýakmak üçin ajaýyp!
Iň oňat netijeler üçin paketleri oduň dürli ýerlerine ýerleşdiriň we göni odun goýuň.
Gaplamak: 25/10, 50/10
Gaplamak jikme-jiklikleri: gutyda 25 gap ýa-da gutyda 50 gap
Bir kartonda 10 guty.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Magical Flame Colorant
Magical Flame Colorant
Magical Flame Colorant

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler